Wie zijn wij?

De Stichting Speelhulp zag het licht op 12 april 2019.


Ontstaan
Tijdens een samenwerkingsproject van de Rotterdamse amateurtoneelgroepen ASAP en VELOUR werd
duidelijk dat bij het organiseren van de activiteiten geen gebruik gemaakt kon worden van in principe
beschikbare financieringsbronnen omdat de activiteiten door een groep van privé personen werden
georganiseerd. Een dergelijke graad van organisatie biedt voor subsidiërende instellingen en organisaties
onvoldoende houvast om middelen te verstrekken.
Daarnaast bleek dat ondanks de meerjarige ervaring die bij beide gezelschappen aanwezig was met het
organiseren van toneelvoorstellingen, inclusief het verkrijgen van gemeentelijke subsidie en optreden in het buitenland, er weinig kennis was van alternatieve financieringsbronnen en de eisen die deze aan de organisatie
stellen.
Uit gesprekken met leden van andere toneelgezelschappen werd duidelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om meer te doen en daar ook externe financiering voor aan te trekken, mits aan een aantal voorwaarden voldaan
kan worden.
Vervolgens is besloten om een stichting op te richten die kan helpen bij het verwerven van externe financiering voor activiteiten voor amateurtheater door invulling te geven aan de geïnventariseerde voorwaarden.

De doelstelling: 
De stichting heeft ten doel het bevorderen van toegankelijke en betalbare activiteiten voor amateurtheater in Rotterdam en omgeving.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Duurzame samenwerkingsrelaties aan te gaan met lokale toneelgroepen;
  • Theatervoorstellingen en ontwikkelingsactiviteiten te organiseren voor met haar verbonden
    toneelgroepen in samenhang met lokale initiatieven;
  • Lokale spelers en regisseurs met elkaar in contact te brengen; en
  • Alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Speelhulp
RSIN is 859954365

Contactgegevens:
bestuur@speelhulp.nl
Willebrordusstraat 128 B, 30337 TX Rotterdam

De bestuurssamenstelling

Voorzitter: P. de Vriend

Penningmeester: H. Schermer

Secretaris: E. Hokken

Het beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. In het eerste kwartaal leggen we verantwoording af over het voorgaande jaar.